Památkově chráněné historické objekty a pozemky cca 35ha situované v blízkém okolí

Červen 13., 2009

Obnova objektů zámku Pole u Kadova, asi 8 km západně od Blatné byla zahájena již v r.1996-1999 obnovou pobořeného a zdevastovaného oplocení včetně renesanční vstupní brány a opravami nejzávažnějších poruch zejména střešních konstrukcí. V r.2010 pokračovala rekonstrukcí jižní štítové strany renesančního průčelí jednopatrového zámku (za přispění Ministerstva kultury ČR z prostředků „Havarijního fondu r.2010“), které dominuje členitý střešní štít se třemi etážemi a zejména pak plastika zbrojnoše s halapartnou v životní velikosti umístěná ve spodní etáži. Po postavení lešení byly postupně nalézány další a další pozůstatky někdejšího architektonického ztvárnění tohoto venkovského sídla nižší šlechty z doby kolem roku 1600. Dochovalo se zde jen málo původních omítek - většinou zde byly již jen poměrně novodobé omítkové vysprávky bez výtvarné hodnoty, i přesto se podařilo nalézt několik unikátních detailů, mezi něž patří objevené římsové pásky, ozdobný soklový pás s unikátními zdobnými půlkruhy, obrazce renesančního vyjádření představy delfína a zejména unikátní ztvárnění krokodýla. Obě ztvárnění se nalézají po stranách obnovené plastiky zbrojnoše. Stavební práce na této dílčí části budou ukončeny 12/2010.

Výňatek z textu zprávy Památkového ústavu ČB - bod ad 3) Zámek

11. Srpen 1997; Ing. Stanislav Dvořák

Tento objekt je ve vysoce odborných kruzích hodnocen jako mimořádně zachovalá ukázka od základů pozdně renesanční architektury, údajně napodobenina (co se dispozice týče) poloviny zámku Kratochvíle. Došlo zde sice k určité architektonické degradaci, ale přesto se dosud zachovalo dostatek informací, ze kterých lze víceméně odvodit původní vzhled.